onsdag 29 september 2010

Stina dissar: Om vi inte får prata om skillnader

Tisdagsmorgonens P1 Morgon och Ring P1 i Sveriges Radio fick mig att undra om jag verkligen hörde rätt. Där uttryckte nämligen en hel massa folk att ordet lågutbildad är nedvärderande och att man därför inte ska använda det. Detta apropå att Sverigedemokraternas väljare karaktäriserats som lågutbildade, unga män. Någon påstod till och med att medierna inte talar om att Moderaternas väljare är högutbildade eftersom de är vänstervridna och inte vill säga nåt positivt om Alliansen (något som visserligen forskningen motsäger). Logiken lyder: låg är lika med dålig, hög är lika med bra.

Men vänta nu. När blev att vara låg- eller högutbildad något annat än fakta? Visserligen något flytande fakta beroende på hur man väljer att definiera låg och hög, men ändå. För mig är det uppenbart att begreppen utrycker kvantitet, inte kvalitet. Alltså hur mycket eller lite utbildning någon har - inte en värdering om att folk med högre utbildning är bättre människor.

Men det kan också vara intressant att diskutera utbildning utifrån ett kvalitetsbegrepp. Det finns strukturella skillnader i människors beteenden vilka är påverkade av hur mycket utbildning vi har. Med tanke på hur mycket tid och pengar både enskilda individer och samhället lägger ner på utbildning så borde det rimligen leda till något bra. Några positiva följder av utbildning kan antas vara ökad kunskap, mer kritiskt tänkande och bättre förmåga att föra resonemang. Med detta inte sagt att alla högutbildade är bättre än alla lågutbildade på dessa saker.

För egen del bryr jag mig inte om utbildning när jag väljer vänner och partner. Det viktiga är hur du är som människa och varje människa måste ses för sina individuella kvaliteter. Visserligen existerar strukturella ojämlikheter som ger oss olika förutsättningar och olika mycket makt beroende på klass, kön, etnicitet och så vidare. Men världen blir inte mer jämlik för att vi undviker ord och diskussioner som påpekar att en del har nåt som andra inte har. Den blir inte bättre av att vi stoppar huvudet i sanden och låtsas som om det inte finns några skillnader.

Förresten: Bloggen Dagens lokaltidningsbesvikelse har en mängd andra underbara exempel på människor som känner sig kränkta av stort och smått.

Inga kommentarer: